Functies

 
functions-overzicht2

Scheiding Filtratie Bescherming Drainage Wapening Spanningsvermindering Afdichting Erosiebescherming

Tussen de functies van de Bontec geotextielen zit de functie scheiding. Het proces waarbij wordt voorkomen dat twee verschillende materialen met elkaar vermengd raken.

Het gebruik van geotextiel voor filtratie is waarschijnlijk de oudste, meest bekende en meest gebruikte toepassing van geotextiel. Ontdek welke producten deze functie invullen.

Tijdens de uitvoering en na de voltooiing van specifieke bouwprojecten kan mechanische beschadiging voorkomen. Om dit te voorkomen, kunnen geotextielen worden gebruikt. Bekijk welke geotextielen we hiervoor aanbieden.

Drainage is nog één van de vele functies van Bontec geotextielen. Wanneer ze als drain fungeren, worden ze gebruikt als afvoerkanaal voor zich verplaatsende vloeistoffen of gassen in het vlak van het geotextiel.

Bewapening is belangrijk om het bewegen van de grondconstructie te voorkomen. Bekijk welke Bontec geotextielen dit probleem aanpakken.

Om een afname van reflectie-, vermoeiings- en temperatuurscheuren in asfalt te creëren kunnen Bontec geotextielen worden ingeschakeld. Het geotextiel wordt dan aangebracht als tussenlaag in asfaltverhardingslagen en zorgt zo voor een spanningsvermindering.

De constructie van een nieuwe weg of restauratie van een bestaande weg vereisen steeds een barrière tussen de asfaltlagen om een achteruitgang van de staat van de weg tegen te gaan en om zijn draagvermogen te verlengen.

Om de ondergrond te beschermen tijdens constructiewerken en om de natuur zo veel mogelijk te behouden kunnen Bontec geotextielen ingeschakeld worden en zullen ze de ondergrond beschermen tegen meerdere vormen van erosie.