Niet-geweven geotextielen

 
Nonwoven geotextile

Bontec NW Bontec SNW Protec Bonarpave

Bontec NW is een serie vernaalde en thermisch gebonden geotextielen die worden gebruikt voor diverse toepassingen zoals toegangswegen, verharde standplaatsen, wegen en spoorwegen, draineerlagen en parkeerplaatsen.

Bontec SNW is een minder dik alternatief voor geotextielen die typisch worden toegepast voor de bescherming van niet-doorlaatbare membranen bij de aanleg van stortplaatsen en reservoirs, alsook ter bescherming van de kust onder steenslag en betonweringen. De belangrijkste functies van SNW zijn bescherming, scheiding en filtratie.

De Protec lijn is ideaal voor bescherming- en drainagetoepassingen waarbij een dikke dempingslaag en een hoge rek cruciale eisen zijn voor het ontwerp. Veelvoorkomende toepassingsgebieden zijn onder meer het gebruik als erosiewerende laag onder rotsbewapening bij kustverdedigingsprojecten en als beschermende demping voor stortplaatsen en reservoirs.

BonarPave is een vernaald niet-geweven geotextiel dat, wanneer het wordt aangebracht op een bitumineuze kleeflaag, fungeert als een tussenliggende, spanningsabsorberende membraanlaag die de opwaartse uitbreiding van scheuren vanuit de onderliggende verharding naar de afdeklaag tegengaat.